Monthly Archive: November 2008

Pera o Kaligayahan

Nag-away kami ng nanay ko nung isang araw. Ang topic? Pera. Nanghihingi kasi siya nang pambayad sa planstadora, at walang maibigay ang tatay ko, dahil ‘di pa daw suweldo. At siyempre, dahil nagtatrabaho na ‘ko, sa akin siya humingi. Nagkataon namang ‘di pa rin ako sumu-suweldo, at malapit nang maubos ang ni-withdraw kong pera. Kaya kalaunan, nagreklamo siya dahil kulang daw ang binibigay sa kanya …