Monthly Archive: July 2008

Intindihan At Antayan

Parang naiintindihan ko na. O ito lang ang gusto kong isipin. Ayaw mo kong masaktan. Ayaw mong makita akong malungkot. Pero ayaw mo rin sa ‘kin. O sige, correction… hindi mo kayang maging kung anong gusto kong maging ka sa buhay ko. Quote na lang kaya kita? Sorry, Jeng, hindi ko kayang maging ganoon sa’ yo. Ikaw naman kasi. Bakit mo pa ba kailangang sabihing gusto …