Monthly Archive: August 2005

One Lost And Three Dead Siblings

Let me tell you about them. After my birth, my younger sister was aborted. Two miscarriages followed afterwards. Then suddenly I had a twelve-year old sibling popping out of thin air. I was glad the two died because they were my stepfather’s. My sadness was only for Samantha who was 5 month-old and had to be aborted. She was my biological father’s only daughter whose …

Pagpapalibog Ng Katha

Parang pakikipagromansa ang pagkatha. Ang mga titik ay gawing sundot sa kiliti ng mambabasa. Ang mga salita’y dapat maging tila batubalaning humihigop ng diwa. Bawat pangungusap ay kailangang maging tila mga indayog na naghahatid ng ligaya. Maging ang mga patlang at tuldok ay dapat na humantong sa kaganapan ng katha. At higit sa lahat, kailangang masustansiya ang katas ng panulat. Sa simula, titigan ang napupusuang …

Why Do I Love Her?

Why do I love her and not him, and him, and another him? Well, I can’t bring myself to love them; I can’t bring myself to even try. I had experiences with other hims and what I have with her now is simply different. Way different. Why do I love her? Loving her has no reasons. I just simply do. And that’s just one difference …