Monthly Archive: January 2005

Pekto

”…Ikaw ang ideal na lalaki ni June.” One on one na session. Ako at si Benji. Usapang lalaki sa lalaki. Pero bakit parang ako lang ang lalaki? Kaibigan ko si Benji, simula pa no’ng pumasok ako sa UP. Naging seatmate ko siya sa Humanidades 1, kung saan nagkasundo kami dahil sa hilig namin sa parehong uri ng musika—Pinoy rock. May banda siya at naghahanap sila ng bagong bokalista. Nagpakamatay kasi ang …

Ang Ipis Ng Buhay Ko

Galing ako sa lilipatan naming apartment kanina. Halos kalahating araw akong nag-ayos ng gamit, para paglipat ko sa sunod na Linggo, magpapahinga na lang ako. Bago ako naglipat, nagwalis ako. Nag-baygon yata yung may-ari kaya mga kulang-kulang labinlima yung nawalis kong patay na ipis. Kaya nagulat at nandiri ako nung saktong labinlimang patay na ipis na naman ang naipon ko kanina. Paglabas ko, nakita ko …

Under The Same Rain

You’re back to catching raindrops again. To each one a name, and there is one you are dying to find, but how? For each one is a possibility, a chance dividing infinitely in all directions every second. Running barefoot, it doesn’t matter, nobody can see you. Cry, only to find out it won’t matter, either, the rain will drown your tears anyway. Release your pain …

Tonight I Can Type: Confessions of A Digital Bard

Sunday nights at 11 PM used to mean going downstairs to watch the episode of The Simpsons that I had missed earlier at 7 PM. Thankfully, since Star World began placing reruns of some obscure Neil Patrick Harris sitcom during this particular time, I have finally found some semblance of release from this routine. Now, Sunday nights at 11 PM has become the time that I reap …